Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
i wykorzystywania plików cookies w domenie strony internetowej
www.set4you.com.pl


 

Podstawą dla opracowania niniejszego dokumentu są:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacjne.

 

DANE ADMINISTRATORA DANCH OSOBOWYCH
 

Administratorem danych osobowych Klientów/Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonej strony internetowej jest Kasperczak Łukasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Set 4 you Kasperczak Łukasz, osiedle Stare Żegrze 142 61-249 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, NIP: 9721197782, REGON: 381532687.

Dane do kontaktu:

adres korespondencyjny: ul. Żytnia 22 62-020 Swarzędz

numer telefonu: (+ 48) 797-558-653

adres e-mail: shop@set4you.com.pl

 

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe przekazywane są w niezbędnym zakresie firmom kurierskim (w zależności od wybranego przez Państwa sposobu dostawy), które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek. Szczegóły dotyczące firm kurierskich, w tym usług pocztowych związanych z dostawą towaru zawiera regulamin, a także zakładki tematyczne zamieszczone na stronie dotyczące dostawy.

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ponadto przekazane następującym odbiorcom:

- zakładom ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych,

- podmiotom świadczącym usługi podatkowe, audytowe, rachunkowe, prawne,

- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)- w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty,

Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGU I PROMOCJI
 

Mając na uwadze regulację RODO jako akt prawny kompleksowo regulujący kwestię ochrony danych osobowych, w tym ujednolicający standardy w całej UE, wskazujemy, że zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest:

dobrowolna – każdy z Państwa ma możliwość realnego wybory jej wyrażenia, swobodna i nie wymuszona; brak wyrażenia zgody nie powoduje dla Państwa żadnych negatywnych skutków czy konsekwencji,

- konkretna – zgoda musi precyzyjnie określać cel przetwarzania danych oraz wskazywać ich zakres ( na stronie internetowej podajemy informację jakie dane i przez kogo przetwarzamy dla celów wynikających z udzielonej zgody),

- świadoma – przed wyrażeniem zgody w odpowiednim linku podane są informacje na temat przetwarzanych danych osobowych, w tym informacja na temat przysługującym klientom/ usługobiorcom praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

- jednoznaczna – ważna zgoda wymaga jednoznacznego okazania w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego co oznacza, aby klient /usługobiorca podjął celowe działania w celu wyrażenia zgody na określone przetwarzanie ( na stronach internetowych w tym zakresie klient/usługobiorca korzysta z możliwości odznaczenia właściwego pola checkbox).
 

PRAWA KLIENTÓW/USŁUGOBIORCÓW W PROCESIE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH
 

Każdy z Państwa odwiedzający naszą stronę internetową ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w gromadzonych przez nas zbiorach danych. W tym celu mogą Państwo wystąpić do nas o

- dostęp do swoich danych osobowych oraz informacji o swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych na podstawie art. 15 RODO,

- sprostowania lub uzupełnienia danych, na podstawie art. 16 RODO, jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,

- usunięcie danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

- wniesienia ograniczenia żądania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,

- prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, a tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych można realizować w każdym czasie, występując we właściwym żądaniem:

- e-mailowo, na adres: shop@set4you.com.pl

- korespondencyjnie, na adres: Set 4 you Kasperczak Łukasz ul. Żytnia 22 62-020 Swarzędz

W przypadku otrzymania żądania mamy obowiązek udzielenia Pani/Panu bez zbędnej zwłoki.

Udzielenie informacji, w związku z przesłanym żądaniem, następuje:

- listem poleconym na podany adres korespondencyjny,

- drogą elektroniczną na podany adres e-mail, chyba że, w żądaniu wyraźnie Pan/Pani :

- przekaże żądanie drogą elektroniczną i nie zażąda udzielenia informacji w innej formie- wówczas informacja zostanie przekazana na wskazany adres e-mail,

-zażąda przekazania informacji ustną i zostanie potwierdzona tożsamość tej osoby, wówczas udzielimy informacji ustnie,

Wszelkie informacje, w tym podjęte działania związane z Pana/Pani żądaniami są wolne od opłat.

O każdym sprostowaniu, uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na skutek zgłoszonego żądania, poinformujemy każdego odbiorcę któremu dane zostały ujawnione.

 


 

 

 

PLIKI COOKIES I ICH ZASTOSOWANIE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
 

Pliki cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:

- pliki cookies ułatwiające korzystanie z naszej strony internetowej a umożliwiające: przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu, ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 

Mogą Państwo zablokować, usunąć bądź dezaktywować pliki cookies przy pomocy odpowiednich ustawień przeglądania na Państwa urządzeniu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Wersje językowe
Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl